BUURTBRÖK | MARIABERG

Op de Proosdijweg, in het hartje van deelbuurt Blauwdorp, in de wijk Mariaberg vind je Buurtbrök Mariaberg. Een ontmoetingsplek voor jong en oud. Buurtbrök Mariaberg is van maandag tot en met vrijdag geopend van 11:30 tot 15:30 uur. Op woensdag, zaterdag en zondag is de 'brök' gesloten. Je kunt er terecht voor een warme maaltijd tussen 12:30 en 13:30 uur. Bovendien wordt elke dinsdag en donderdag tussen 12 en 14 uur naar keuze een broodje gezond of broodje spek met ei geserveerd. Loop eens binnen voor een kop koffie, een warme maaltijd of doe mee aan één van de activiteiten die wekelijks worden georganiseerd voor en door buurtbewoners. Veer zien us in Mariaberg!

Wethouder Gert-Jan Krabbendam (Klimaat & Energie, Ruimtelijke ontwikkeling en Mobiliteit) heeft de gemeenteraad van Maastricht geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief over de geplande ingrepen aan het Koningin Emmaplein. De brief is gedateerd 27 mei 2020 en is terug te vinden via het raadsinformatiesysteem van de gemeente Maastricht.

In 2016 is de rotonde deels opnieuw ingericht vanwege de nieuwe OV-concessie. Om de (nieuwe) streeklijnen goed te laten functioneren en de bussen op het plein te laten stoppen zijn nieuwe bushaltes aangelegd, bushaltes verplaatst en is daardoor op een aantal plaatsen de infrastructuur aangepast.

Ook is met een aantal maatregelen de verkeersveiligheid voor de fietser verbeterd, zoals de aanleg van een vrijliggend fietspad. Behalve positieve reacties was er destijds ook kritiek te horen met betrekking tot de verkeersveiligheid. Mede door enkele ongevallen heeft de gemeente Maastricht in 2016 een verkeersveiligheidsonderzoek laten uitvoeren. In dit onderzoek zijn aanbevelingen gedaan om de verkeersveiligheid op korte en op langere termijn te verbeteren. Met een raadsinformatiebrief van
februari 2017 heeft wethouder Aarts laten weten dat er een aantal acties direct zouden worden uitgevoerd en dat er naar een aantal verbetermogelijkheden onderzoek zou worden uitgevoerd.

Acties 2017 - heden

-Vervangen en verplaatsen van verkeersborden om de verkeerssituatie te verduidelijken en/of het zicht te verbeteren;
-Vervangen en verplaatsen van abri’s om de doorgang te verbreden en het overzicht te verbeteren;
-Extra handhaving door politie op het rijden over de busbaan en fietsen over het voetpad;
-Verwijderen korte band tussen fietspad en busbaan net voor de Pastoor Habetsstraat.

Behalve deze reeds uitgevoerde acties is er onderzoek uitgevoerd naar verdere mogelijke ingrepen op korte en langere termijn.

Korte termijn

Een aanpassing op korte termijn is het toepassen van een rammelstrook in de bogen van de afritten zodat auto's haakser kruisen met het fietspad. De afritten van het Koningin Emmaplein lopen nu in een vloeiende lijn. Dat komt voort uit de
historische aansluiting van wegen en de benodigde ruimte voor het vrachtverkeer. Zo'n constructie leidt er echter ook toe dat verkeer met hogere snelheid de rotonde kan verlaten en minder zicht heeft op fietsers. Er is onderzocht of de afritten versmald kunnen worden door gebruik van rammelstroken. De afrit wordt zo voor autoverkeer haakser, terwijl er genoeg ruimte blijft voor vrachtverkeer. Als autoverkeer toch de bochten afsnijdt is dat oncomfortabel en wordt
de snelheid alsnog geremd. Het onderzoek heeft uitgewezen dat het mogelijk is om de rammelstroken in de huidige situatie op de afritten toe te passen. Voor de opritten is op dit moment geen wijziging mogelijk; dat wordt wel meegenomen als onderzoek uitwijst dat de rotondevorm aangepast kan worden.

Bij de toerit van de Brusselsestraat kunnen fietsers wachtende auto’s moeilijk passeren. Fietsverkeer komt hierdoor regelmatig in conflict met stilstaande en optrekkende voertuigen. Door het inpassen van een korte fietsstrook op de oprit vanuit de Brusselsestraat worden fietsers niet meer geblokkeerd door auto’s voor ze het plein op kunnen. Uit onderzoek is gebleken dat het mogelijk is om dit fysiek in te passen.

Deze kortetermijnmaatregelen kosten ongeveer € 60.000 euro. De aanpassing aan het fietspad wordt op dit moment doorgevoerd. Dit is een van de werken die als gevolg van de situatie rondom covid-19 vervroegd uitgevoerd konden worden. Het aanleggen van de rammelstroken wordt op dit moment voorbereid. Realisatie is voorzien eind dit jaar of begin 2021.

Lange termijn

De vorm van de rotonde wijzigen naar enkelstrooksrotonde of een turborotonde is een mogelijkheid voor de lange termijn. Bij een turborotonde moet het verkeer al voordat het de rotonde oprijdt de juiste rijstrook kiezen, zodat men niet meer van rijstrook kan wisselen op de rotonde. Dit voorkomt conflicten op de rotonde. Afgesproken is om onderzoek te doen naar de meest geschikte uitvoeringsvorm voor het Koningin Emmaplein. De uitkomst van het verkeersveiligheidsonderzoek was om het plein om te vormen tot een enkelstrooksrotonde of een herkenbare turborotonde. In de Omgevingsvisie Maastricht 2040 is deze ambitie opgenomen. Hierbij is de voorkeur opgenomen om minder auto's op de rotonde te hebben, waardoor een andere rotondevorm mogelijk is en waardoor er meer ruimte beschikbaar komt voor met name fietsers. Bij een onderzoek naar een andere vormgeving van de rotonde zijn de huidige en toekomstige verkeersstromen van belang. De aanpassingen aan het Noorderbrugtracé in de afgelopen jaren hadden sterke invloed op die verkeersstromen. Inmiddels is de Noorderbrug gereed en zijn de verkeersstromen genormaliseerd. Het daadwerkelijk omvormen van het Koningin Emmaplein is
naar verwachting kostbaar en daarom hoogstwaarschijnlijk alleen op langere termijn mogelijk.

Het onderzoek naar de verkeersstromen is belangrijk nu op te starten, omdat die stromen ook relevant zijn voor en samenhang hebben met het project rotonde Nobellaan - Gentelaan, waarin de gemeente Maastricht de huidige rotonde wil optimaliseren of vervangen. In de tweede helft van dit jaar zal het onderzoek naar de verkeersstromen worden gestart.

NIEUWSARCHIEF | MARIABERG

Dit artikel al gelezen? 'Achterstandswijken' terug in Nederland? In ons nieuwsarchief vind je meer artikelen over de wijk Mariaberg in Maastricht die de moeite waard zijn.

WONINGRUIL | MAASTRICHT

Staat jouw woning er niet tussen? Meer woningen te ruil in Mariaberg en Maastricht vind je hier.

AFVALKALENDER 2020 | MARIABERG

Augustus 01.08 Oud papier inzameling/Waste paper collection | 05.08 Groenafval inzameling/Organic waste collection | 12.08 Groenafval inzameling/Organic waste collection | 13.08 Restzak inzameling/Residual waste collection19.08 Groenafval inzameling/Organic waste collection | 26.08 Groenafval inzameling/Organic waste collection | 27.08 Restzak inzameling/Residual waste collection | September 02.09 Groenafval inzameling/Organic waste collection05.09 Oud papier inzameling/Waste paper collection | 09.09 Groenafval inzameling/Organic waste collection | 10.09 Restzak inzameling/Residual waste collection | 16.09 Groenafval inzameling/Organic waste collection | 23.09 Groenafval inzameling/Organic waste collection | 24.09 Restzak inzameling/Residual waste collection | 30.09 Groenafval inzameling/Organic waste collection | Oktober 03.10 Oud papier inzameling/Waste paper collection | 07.10 Groenafval inzameling/Organic waste collection | 08.10 Restzak inzameling/Residual waste collection | 14.10 Groenafval inzameling/Organic waste collection | 21.10 Groenafval inzameling/Organic waste collection | 22.10 Restzak inzameling/Residual waste collection | 28.10 Groenafval inzameling/Organic waste collection | November 04.11 Groenafval inzameling/Organic waste collection | 05.11 Restzak inzameling/Residual waste collection07.11 Oud papier inzameling/Waste paper collection11.11 Groenafval inzameling/Organic waste collection18.11 Groenafval inzameling/Organic waste collection | 19.11 Restzak inzameling/Residual waste collection | 25.11 Groenafval inzameling/Organic waste collection | December 02.12 Groenafval inzameling/Organic waste collection | 03.12 Restzak inzameling/Residual waste collection05.12 Oud papier inzameling/Waste paper collection09.12 Groenafval inzameling/Organic waste collection | 16.12 Groenafval inzameling/Organic waste collection | 17.12 Restzak inzameling/Residual waste collection | 23.12 Groenafval inzameling/Organic waste collection | 30.12 Groenafval inzameling/Organic waste collection | 31.12 Restzak inzameling/Residual waste collection | Fouten en wijzigingen voorbehouden.

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com