BUURTBRÖK | MARIABERG

Op de Proosdijweg, in het hartje van deelbuurt Blauwdorp, in de wijk Mariaberg vind je Buurtbrök Mariaberg. Een ontmoetingsplek voor jong en oud. Buurtbrök Mariaberg is van maandag tot en met vrijdag geopend van 11:30 tot 15:30 uur. Op woensdag, zaterdag en zondag is de 'brök' gesloten. Je kunt er terecht voor een warme maaltijd tussen 12:30 en 13:30 uur. Bovendien wordt elke dinsdag en donderdag tussen 12 en 14 uur naar keuze een broodje gezond of broodje spek met ei geserveerd. Loop eens binnen voor een kop koffie, een warme maaltijd of doe mee aan één van de activiteiten die wekelijks worden georganiseerd voor en door buurtbewoners. Veer zien us in Mariaberg!

De veiligheid en leefbaarheid in Maastricht zijn de afgelopen 2 jaren verbeterd. Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor 2019. Bewoners van Maastricht voelden zich in 2019 veiliger en vonden de woonomgeving leefbaarder dan daarvoor. De Veiligheidsmonitor is een terugkerende enquête waarin de thema's leefbaarheid van de woonbuurt, overlast in de buurt, veiligheidsbeleving, slachtofferschap van criminaliteit, het oordeel van de burger over het functioneren van de politie en preventiegedrag worden onderzocht.

Mariaberg

Inwoners van Mariaberg gaven hun wijk in 2017 een gemiddeld rapportcijfer van 6,3 voor de veiligheid van hun woonbuurt. In 2019 steeg dat rapportcijfer met 0,4 naar 6,7. In veel andere buurten in Maastricht was de stijging minder groot of was er sprake van een daling. In de enquête van 2019 gaf 30,9% zich aan weleens onveilig te voelen in Mariaberg. In 2017 was dat nog 30,4%. Daarmee is het gevoel van onveiligheid onder bewoners licht gestegen.

Maastricht scoort lager dan landelijk gemiddelde

Voor veel aspecten met betrekking tot veiligheid en leefbaarheid scoort Maastricht lager dan het landelijk gemiddelde. Inwoners van Maastricht en van andere Limburgse gemeenten zijn gemiddeld minder positief over de leefbaarheid en overlast in de buurt en ze voelen zich gemiddeld ook onveiliger. Maastricht volgt op de meeste thema's dezelfde (positieve) landelijke ontwikkelingen tussen 2017 en 2019. Op een aantal punten is de ontwikkeling in deze periode in Maastricht net iets beter. Zo is de sociale overlast (overlast door drugsgebruik/drugshandel, door buurtbewoners of door rondhangende jongeren of overlast door dronken mensen op straat) in Maastricht gedaald tussen 2017 en 2019, terwijl deze in Nederland gelijk gebleven is. In vergelijking met de rest van Nederland is de sociale overlast in Maastricht echter relatief hoog.

Middenmoot ten opzichte van referentiegemeenten

Als de uitkomsten van Maastricht afgezet worden tegen referentiegemeenten, dan neemt Maastricht in deze referentiegroep voor de meeste aspecten een middenmootpositie in. Ten opzichte van andere gemeenten zijn in Maastricht relatief veel vermogensdelicten, is er meer sociale overlast en voelt men zich vaker onveilig.

Toch zijn op veel onderdelen volgens de inwoners de veiligheid en leefbaarheid in Maastricht verbeterd. In het daadwerkelijke slachtofferschap van delicten is vrijwel geen verandering ten opzichte van 2017, en ook niet in preventief gedrag van inwoners om misdrijven te voorkomen.

Kernpunten

Leefbaarheid woonomgeving: inwoners van Maastricht zijn meer tevreden over (vrijwel) alle aspecten van de leefbaarheid van de woonomgeving dan in 2017;

Overlast in de buurt: ervaren sociale overlast sterk afgenomen. Verkeersoverlast blijft meest ervaren vorm van overlast;

Veiligheidsbeleving: veiligheidsgevoelens inwoners Maastricht zijn op de meeste aspecten significant verbeterd ten opzichte van 2017;

Slachtofferschap: minder slachtoffers van traditionele criminaliteit dan in 2017. Vooral door afname vandalisme;

Preventie: meerderheid inwoners neemt waardevolle spullen mee uit de auto en heeft extra veiligheidssloten op buitendeuren;

Contact burgers en politie: minder contact tussen inwoners en politie, maar tevredenheid over politie neem significant toe.

De Maastrichtse aanpak

In het Meerjarenprogramma Veiligheid Maastricht 2015-2018 (voortgezet in het opvolgende MJP 2019-2022) heeft de gemeenteraad besloten dat de veiligheidsbeleving in Maastricht verbeterd moest worden. Hiervoor is in 2018 voor de duur van twee jaar een procesregisseur veiligheidsbeleving aangesteld en een project verbetering veiligheidsbeleving gestart, de 'Maastrichtse aanpak'. Hierin werken allerlei disciplines samen: politie, stichting Trajekt, handhaving, communicatie, sociaal, stadsbeheer, woningcorporaties. Het project de ‘Maastrichtse aanpak’ wordt de komende 2,5 jaar gecontinueerd.

NIEUWSARCHIEF | MARIABERG

Dit artikel al gelezen? 'Achterstandswijken' terug in Nederland? In ons nieuwsarchief vind je meer artikelen over de wijk Mariaberg in Maastricht die de moeite waard zijn.

WONINGRUIL | MAASTRICHT

Staat jouw woning er niet tussen? Meer woningen te ruil in Mariaberg en Maastricht vind je hier.

AFVALKALENDER 2020 | MARIABERG

Augustus 01.08 Oud papier inzameling/Waste paper collection | 05.08 Groenafval inzameling/Organic waste collection | 12.08 Groenafval inzameling/Organic waste collection | 13.08 Restzak inzameling/Residual waste collection19.08 Groenafval inzameling/Organic waste collection | 26.08 Groenafval inzameling/Organic waste collection | 27.08 Restzak inzameling/Residual waste collection | September 02.09 Groenafval inzameling/Organic waste collection05.09 Oud papier inzameling/Waste paper collection | 09.09 Groenafval inzameling/Organic waste collection | 10.09 Restzak inzameling/Residual waste collection | 16.09 Groenafval inzameling/Organic waste collection | 23.09 Groenafval inzameling/Organic waste collection | 24.09 Restzak inzameling/Residual waste collection | 30.09 Groenafval inzameling/Organic waste collection | Oktober 03.10 Oud papier inzameling/Waste paper collection | 07.10 Groenafval inzameling/Organic waste collection | 08.10 Restzak inzameling/Residual waste collection | 14.10 Groenafval inzameling/Organic waste collection | 21.10 Groenafval inzameling/Organic waste collection | 22.10 Restzak inzameling/Residual waste collection | 28.10 Groenafval inzameling/Organic waste collection | November 04.11 Groenafval inzameling/Organic waste collection | 05.11 Restzak inzameling/Residual waste collection07.11 Oud papier inzameling/Waste paper collection11.11 Groenafval inzameling/Organic waste collection18.11 Groenafval inzameling/Organic waste collection | 19.11 Restzak inzameling/Residual waste collection | 25.11 Groenafval inzameling/Organic waste collection | December 02.12 Groenafval inzameling/Organic waste collection | 03.12 Restzak inzameling/Residual waste collection05.12 Oud papier inzameling/Waste paper collection09.12 Groenafval inzameling/Organic waste collection | 16.12 Groenafval inzameling/Organic waste collection | 17.12 Restzak inzameling/Residual waste collection | 23.12 Groenafval inzameling/Organic waste collection | 30.12 Groenafval inzameling/Organic waste collection | 31.12 Restzak inzameling/Residual waste collection | Fouten en wijzigingen voorbehouden.

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com