DE LUISTERLIJN | MARIABERG

De Luisterlijn is de landelijke anonieme hulplijn voor iedereen in Nederland die zijn of haar verhaal kwijt wil, omdat dat bijvoorbeeld in de eigen omgeving niet kan. Juist in deze tijd van sociale isolatie vanwege de maatregelen om verspreiding van corona tegen te gaan zijn we er met een luisterend oor. Als je je alleen voelt omdat er geen bezoek meer mag komen of wanneer je zelf de deur niet uit kunt en niemand ziet.

Omdat sociale activiteiten niet doorgaan of als iemand in je omgeving is overleden aan corona en je niet eens echt afscheid hebt kunnen nemen. Weet dan dat de Luisterlijn er dag en nacht is voor een vertrouwelijk gesprek. Door te luisteren helpen onze 1.500 vrijwilligers mensen om zorgen, pijn en verdriet (even) het hoofd te bieden. Met jaarlijks bijna 500.000 oproepen, en ca. 300.000 gesprekken, is de Luisterlijn al meer dan 60 jaar de grootste organisatie in Nederland die met goed opgeleide vrijwilligers sociale en emotionele steun op afstand biedt. Meer informatie via deze link.

Nederlands

Dit zijn de meest belangrijke buurtvoorzieningen in en rondom Mariaberg en zijn deelbuurten Blauwdorp, Trichterveld en Proosdijveld.

Wijkzorg Mariaberg/Bauwdorp

Wijkpunt (T)huis van Envida. Dé plek in Blauwdorp waar wijkbewoners, vrijwilligers en (zorg)professionals samenkomen. Elke dinsdag geopend van 14 tot 17 uur. De wijkagent is dan ook vaak aanwezig.

Envida, Heimoweg 20, 6214 RA Maastricht (Vanaf 1 september 2019: André Severinweg 69)

Wijk servicepunt WSP ZuidWest

Voor ondersteuning bij en vragen over bijvoorbeeld toeslagen, kwijtschelding, de belastingservice en het klapperproject.

Buurtcentrum Mariaberg - Anjelierenstraat 35, 6214 SW Maastricht.

Klik hier voor meer informatie over WSP ZuidWest.

Vragen over CAK, DUO, SVB, Juridisch Loket en UWV

Bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland kunt u elke maandag van 08:30 tot 16:00 uur terecht met vragen voor het CAK, DUO, SVB, Juridisch Loket en UWV. Het Juridisch Loket is alleen 's middags aanwezig. Meer informatie:

Klik hier voor meer informatie over deze samenwerking.

Boodschappen

Aldi - Volksplein 34B, 6214 AM Maastricht

Jan Linders - Tongerseweg 57, 6213 GA Maastricht

Trekpleister - Tongerseweg 57, 6213 GA Maastricht

Bristol - Tongerseweg 57, 6213 GA Maastricht

Action - Tongerseweg 57, 6213 GA Maastricht

Financiën

ABN Amro geldautomaat + geldstortautomaat - Calvariestraat 50, 6211 NK, Maastricht

Sport en beweging

il fiore health center Mariaberg - Florasingel 31, 6214 VN Maastricht

Yoga Maastricht - Volksbondplein 32, 6214 AM Maastricht

SCM-Boxing Maastricht - Gentiaanstraat 3, 6214 VJ Maastricht

Uitgaan

Indisch eetcafé De Branding - Proosdijweg 60, 6214 RN Maastricht

Tramhalte - Cannerplein 1, 6214 BA Maastricht

Harvey • Kitchen & Bar - Hertogsingel 58-C, 6214 AE Maastricht

Cafetaria Mariaberg - Fatimaplein 86, 6214 TW Maastricht

Daisuki Sushi - Ruttensingel 148, 6214 SV Maastricht

Thai Ocha - Willem Vliegenstraat 5B, 6214 AS Maastricht

Brieven, pakketten en postzegels

Brievenbus (PostNL) Minister Goeman Borgesiusplantsoen 27, 6214 SE Maastricht

Brievenbus (PostNL) Volksplein 91 B, 6214 PC Maastricht

Brievenbus (PostNL) Sint Annadal 20, 6214 PB Maastricht

Pakketpost (PostNL) Jan Linders - Tongerseweg 57 E, 6213 GA Maastricht

Postzegelverkoop (PostNL) Trekpleister - Tongerseweg 57, 6213 GA Maastricht

Pakketpost (DPD + DHL) DERBY - Sint Annalaan 52, 6217 KB Maastricht

Laadpalen voor elektrische auto's

Brandenburgerplein 10, 6214 AH Maastricht

Sint Annadal 14-B, 6214 PA Maastricht

Openbaar vervoer

Bushaltes - Ruttensingel (6214 SX/6214 ST/6214 BD Maastricht- Cannerplein (6214 SE Maastricht) - Tongerseweg (6214 BH Maastricht) - Emmaplein (6214 PD Maastricht) - Hertogsingel (6214 BH Maastricht) - Sint Annadal (6214 PA Maastricht).

Klik hier voor meer openbaar vervoer.

Zoek zelf naar interessante bedrijven op Mariaberg in Maastricht met Google Maps:

English

These are the most important neighbourhood amenities in and around the district of Mariaberg and its neighbourhoods Blauwdorp, Trichterveld and Proosdijveld.

Community Health Care Blauwdorp/Mariaberg

The scene in Blauwdorp where local residents, volunteers and (health) professionals meet. Open every Tuesday from 2 to 5 p.m. The neighborhood police officer is also often in.

Envida, Heimoweg 20, 6214 RA Maastricht (As from September 3rd 2019: André Severinweg 69)

Community Assistance Center

For support with and questions about, for example, allowances, remission and filing your tax return.

Buurtcentrum Mariaberg - Anjelierenstraat 35, 6214 SW Maastricht.

Click here for more information on WSP ZuidWest.

Questions about CAK, DUO, SVB, Legal Help Desk (Juridisch Loket) and UWV

Social Services Maastricht Heuvelland is open every Monday from 08:30 to 16:00 with questions for the CAK, DUO, SVB, Legal Help Desk and UWV. The Legal Help Desk is only available in the afternoon. More information:

Click here for more information about this collaboration. (Dutch only)

Groceries

Aldi - Volksplein 34B, 6214 AM Maastricht

Jan Linders - Tongerseweg 57, 6213 GA Maastricht

Trekpleister - Tongerseweg 57, 6213 GA Maastricht

Bristol - Tongerseweg 57, 6213 GA Maastricht

Action - Tongerseweg 57, 6213 GA Maastricht

Finance

ABN Amro cash dispenser + cash deposit - Calvariestraat 50. 6211 NK, Maastricht

Sport and exercise

il fiore health center Mariaberg - Florasingel 31, 6214 VN Maastricht

Yoga Maastricht - Volksbondplein 32, 6214 AM Maastricht

SCM-Boxing Maastricht - Gentiaanstraat 3, 6214 VJ Maastricht

Going out

Indian bistro De Branding - Proosdijweg 60, 6214 RN Maastricht

Tramhalte - Cannerplein 1, 6214 BA Maastricht

Harvey Kitchen & Bar - Hertogsingel 58-C, 6214 AE Maastricht

Cafetaria Mariaberg - Fatimaplein 86, 6214 TW Maastricht

Daisuki Sushi - Ruttensingel 148, 6214 SV Maastricht

Thai Ocha - Willem Vliegenstraat 5B, 6214 AS Maastricht

Postal services

Postbox (PostNL) Minister Goeman Borgesiusplantsoen 27, 6214 SE Maastricht

Postbox (PostNL) Volksplein 91 B, 6214 PC Maastricht

Postbox (PostNL) Sint Annadal 20, 6214 PB Maastricht

Parcel service point (PostNL) Jan Linders - Tongerseweg 57 E, 6213 GA Maastricht

Stamp outlet (PostNL) Trekpleister - Tongerseweg 57 Unit 2A, 6213 GA Maastricht

Parcel service point (DPD + DHL) DERBY - Sint Annalaan 52, 6217 KB Maastricht

Electric vehicle charging stations

Brandenburgerplein 10, 6214 AH Maastricht

Sint Annadal 14-B, 6214 PA Maastricht

Public transport

Bus stops - Ruttensingel (6214 SX/6214 ST/6214 BD Maastricht- Cannerplein (6214 SE Maastricht) - Tongerseweg (6214 BH Maastricht) - Emmaplein (6214 PD Maastricht) - Hertogsingel (6214 BH Maastricht) - Sint Annadal (6214 PA Maastricht).

Click here for more information on public transportation.

Search for more interesting companies in Mariaberg in Maastricht with Google Maps:

Deutsch

Dies sind die wichtigsten Geschäfte und Dienstleistungen in und rund um der Bezirk Mariaberg und seine Nachbarschaften Blauwdorp, Trichterveld und Proosdijveld.

Gemeindegesundheitsdienst Mariaberg/Bauwdorp

Die Umgebung in Blauwdorp, wo sich Anwohner, Freiwillige und (Gesundheits-)Fachleute treffen. Jeden Dienstag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Der Nachbarschaftspolizist ist auch oft da.

Envida, Heimoweg 20, 6214 RA Maastricht (Ab 3. September 2019: André Severinweg 69)

Bezirksstützpunkt WSP Süd-West

Für Unterstützung und Fragen z.B. zu Leistungen, Erlass und StFür Unterstützung und Unterstützung bei der Steuererklärung.

Nachbarschaftszentrum Mariaberg - Anjelierenstraat 35, 6214 SW Maastricht.

Klicken Sie hier für weitere Informationen über Bezirksstützpunkt WSP Süd-West.

Fragen zu CAK, DUO, SVB, Rechtshilfe (Juridisch Loket) und UWV

Das Sozialamt Maastricht Heuvelland ist jeden Montag von 08:30 bis 16:00 Uhr mit Fragen an CAK, DUO, SVB, Rechtshilfe und UWV geöffnet. Der Rechtshilfsdienst ist nur am Nachmittag verfügbar. Mehr Informationen:

Klicken Sie hier für weitere Informationen über diese Zusammenarbeit.

Eindkaufen

Aldi - Volksplein 34B, 6214 AM Maastricht

Jan Linders - Tongerseweg 57, 6213 GA Maastricht

Trekpleister - Tongerseweg 57, 6213 GA Maastricht

Bristol - Tongerseweg 57, 6213 GA Maastricht

Aktion - Tongerseweg 57, 6213 GA Maastricht

Finanzen

ABN Amro Geld- und Einzahlungsautomat - Calvariestraat 50, 6211 NK Maastricht

Sport und Bewegung

il fiore health center Mariaberg - Florasingel 31, 6214 VN Maastricht

Yoga Maastricht - Volksbondplein 32, 6214 AM Maastricht

SCM-Boxing Maastricht - Gentiaanstraat 3, 6214 VJ Maastricht

Ausgehveranstaltungen

Indisches Bistro De Branding - Proosdijweg 60, 6214 RN Maastricht

Tramhalte - Cannerplein 1, 6214 BA Maastricht

Harvey Kitchen & Bar - Hertogsingel 58-C, 6214 AE Maastricht

Cafetaria Mariaberg - Fatimaplein 86, 6214 TW Maastricht

Daisuki Sushi - Ruttensingel 148, 6214 SV Maastricht

Thai Ocha - Willem Vliegenstraat 5B, 6214 AS Maastricht

Postangelegenheiten

Briefkasten (PostNL) Minister Goeman Borgesiusplantsoen 27, 6214 SE Maastricht

Briefkasten (PostNL) Volksplein 91 B, 6214 PC Maastricht

Briefkasten (PostNL) Sint Annadal 20, 6214 PB Maastricht

Paketshop (PostNL) Jan Linders - Tongerseweg 57 E, 6213 GA Maastricht

Briefmarkenverkauf (PostNL) Trekpleister - Tongerseweg 57 Unit 2A, 6213 GA Maastricht

Paketshop (DPD + DHL) DERBY - Sint Annalaan 52, 6217 KB Maastricht

Ladestationen für Elektroautos

Brandenburgerplein 10, 6214 AH Maastricht

Sint Annadal 14-B, 6214 PA Maastricht

Öffentliche Verkehrsmittel

Bushaltestellen - Ruttensingel (6214 SX/6214 ST/6214 BD Maastricht - Cannerplein (6214 SE Maastricht) - Tongerseweg (6214 BH Maastricht) - Emmaplein (6214 PD Maastricht) - Hertogsingel (6214 BH Maastricht) - Sint Annadal (6214 PA Maastricht).

Klicken Sie hier für weitere Informationen über öffentliche Verkehrsmittel..

Suchen Sie mit Google Maps nach mehr interessanten Unternehmen im Mariaberg in Maastricht:

NIEUWS | UITGELICHT

WONINGRUIL | MAASTRICHT

Staat jouw woning er niet tussen? Meer woningen te ruil in Mariaberg en Maastricht vind je hier.

AFVALKALENDER 2020 | MARIABERG

Juli 01.07 Groenafval inzameling/Organic waste collection02.07 Restzak inzameling/Residual waste collection04.07 Oud papier inzameling/Waste paper collection | 08.07 Groenafval inzameling/Organic waste collection | 15.07 Groenafval inzameling/Organic waste collection | 16.07 Restzak inzameling/Residual waste collection | 22.07 Groenafval inzameling/Organic waste collection29.07 Groenafval inzameling/Organic waste collection | 30.07 Restzak inzameling/Residual waste collection | Augustus 01.08 Oud papier inzameling/Waste paper collection | 05.08 Groenafval inzameling/Organic waste collection | 12.08 Groenafval inzameling/Organic waste collection | 13.08 Restzak inzameling/Residual waste collection19.08 Groenafval inzameling/Organic waste collection | 26.08 Groenafval inzameling/Organic waste collection | 27.08 Restzak inzameling/Residual waste collection | September 02.09 Groenafval inzameling/Organic waste collection05.09 Oud papier inzameling/Waste paper collection | 09.09 Groenafval inzameling/Organic waste collection | 10.09 Restzak inzameling/Residual waste collection | 16.09 Groenafval inzameling/Organic waste collection | 23.09 Groenafval inzameling/Organic waste collection | 24.09 Restzak inzameling/Residual waste collection | 30.09 Groenafval inzameling/Organic waste collection | Oktober 03.10 Oud papier inzameling/Waste paper collection | 07.10 Groenafval inzameling/Organic waste collection | 08.10 Restzak inzameling/Residual waste collection | 14.10 Groenafval inzameling/Organic waste collection | 21.10 Groenafval inzameling/Organic waste collection | 22.10 Restzak inzameling/Residual waste collection | 28.10 Groenafval inzameling/Organic waste collection | November 04.11 Groenafval inzameling/Organic waste collection | 05.11 Restzak inzameling/Residual waste collection07.11 Oud papier inzameling/Waste paper collection11.11 Groenafval inzameling/Organic waste collection18.11 Groenafval inzameling/Organic waste collection | 19.11 Restzak inzameling/Residual waste collection | 25.11 Groenafval inzameling/Organic waste collection | December 02.12 Groenafval inzameling/Organic waste collection | 03.12 Restzak inzameling/Residual waste collection05.12 Oud papier inzameling/Waste paper collection09.12 Groenafval inzameling/Organic waste collection | 16.12 Groenafval inzameling/Organic waste collection | 17.12 Restzak inzameling/Residual waste collection | 23.12 Groenafval inzameling/Organic waste collection | 30.12 Groenafval inzameling/Organic waste collection | 31.12 Restzak inzameling/Residual waste collection | Fouten en wijzigingen voorbehouden.

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com